Złowieszczy pałac

Ostatnie (na jakiś czas) ujęcie PKiN…

…i Złotej 44, spowitych mgłą i dymem, na pierwszym planie jeden z wieżowców ściany wschodniej oraz fragment gmachu Muzeum Narodowego i kamienice w Al. Jerozolimskich.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.